Forslaget for snart 50 år siden om å rive den gamle og nedslitte bebyggelsen i Sjøgata skapte en storm av protester. Kreftene som ville bevare og utvikle området vant fram. I dag er Sjøgata Mosjøens paradegate. Som fortsatt trenger omsorg og stell. 

 

 

 

Sentrale møteplasser i Sjøgata – Mjaavatnbrygga (1), Helgeland Reiseliv (2), Kulturverkstedet (3), Vefsn museum (4), Fru Haugans hotel (5). (Tegning: Paal Bommen/Dag Nilsen)

Les mer...