Lengst fartstid i gata

Bjørg Haustreis har en solig rekord som næringsdrivende i Sjøgata. Og hun har tenkt å fortsette med blomster.

Bjørg Haustreis (64) har drevet blomsterbutikk i Sjøgata siden hun var 19. Det er rekord.

Ingen andre som driver næringsvirksomhet i gata i dag kan vise til en like lang aktiv karriere. Og Bjørg har slett ikke tenkt å gi seg.

– Jeg kan ikke se for meg hvordan det vil være å ikke skulle gå på jobb, sier hun.

Mannen, Svein-Harald, ble pensjonist for et par år siden. Da kjøpte Jeanette Rønnes (35) seg inn i bedriften, som hun nå altså eier sammen med Bjørg. Jeanette er daglig leder, Bjørg er butikksjef i Blomsterbua Mosjøen AS. Svein-Harald og Bjørg eier fortsatt eiendommen.

– Det er mye arbeid, forteller veteranen.

FULLT KJØR

Hun er enig med alle som lar seg begeistre over farger og lukter og stemning i den lille butikken, strategisk plassert omtrent midt mellom nord og sør i gata.

Mange synes det er ganske romantisk med en blomsterbutikk i et lite, gammelt hus.

– De tror kanskje at vi bare går her og pusler og koser oss.

Men særlig til de store høytidene er det fullt kjør. Og mange oppgaver som ikke alle tenker over, med vasking og rydding og stell av alle plantene som fyller både butikk, verksted og lager.

PRODUKSJON

Etter hvert har det blitt stadig mer produksjon. Konkurransen om det reine blomstersalget er beintøff. Her tar dagligvarebutikken over mer og mer.

– Men heldigvis er det stadig flere kunder som også ser verdien av en faghandel, og som ønsker seg noe mer når de kommer hit, sier Jeanette.

– Skal vi greie denne konkurransen, så må vi bruker faget vårt.

– Tror du at du vil drive her om ti år?

– Ja, jeg håper å bli i dette yrket, sier Jeanette, som alltid har hatt en drøm om å få jobbe med blomster.

Både Bjørg og Jeanette har tulipaner som en av favorittblomstene.

– Alltid i bare en farge, understreker Bjørg.

– I alle fall når jeg skal ha dem med hjem.

Gjennom sine mange år i yrket har hun opparbeidet seg et ry som en dyktig blomsterdekoratør som lager de flotteste oppsatser, både når det gjelder fasong og fargekombinasjoner, til tross for sine egne preferanser. Og hun synes det er hyggelig når hun får gode tilbakemeldinger.

– Jeg tror jeg er flink til å lytte og til å forstå det som kundene etterspør, sier hun.

ALLTID I SJØGATA

– Hvordan er det å drive butikk her midt i Sjøgata?

– Om sommeren er det fullt kjør. Da kommer turistene, og de handler gjerne! Mange synes også det er veldig artig at vi holder til i et gammelt hus. I dag er de fleste blomsterbutuikkene lokalisert i kjøpesentra. Om vinteren er det nok stillere i hele gata. Men folk vet jo at vi holder til her og kommer likevel.

De første åra bodde Bjørg og Svein-Harald i andre etasje i det som opprinnelig var et storbåtnaust. Da hadde Eklara og Ingolf Helland avsluttet sin handelsvirksomhet som Bjørg beskriver som en slags storkiosk. De solgte tobakk, godterier og frukt og etter hvert også leiketøy.

– Jeg fikk min aller første Anne-dukke her i butikken. Det var stort, sier Bjørg.

Lokalene bærer preg av at huset er endret og påbygd mange ganger. Fra bakdøra og framover er det fire nivåer med et par trappetrinn mellom hvert.

Det manglet ikke på advarsler da ekteparet etablerte butikken i 1972. Noen år tidligere var det lagt fram forslag om å rive brygger og andre bygninger for å sikre parkering langs elva til beste for et moderne Mosjøen sentrum. Da de kjøpte eiendommen et par-tre år seinere, var forholdene og framtida for området mye mer avklart, mener de i dag. De gjorde nødvendige utbedringer og skiftet bordkledning fra faspanel til tømmermannspanel før reguleringsbestemmelsene for det nye spesialområdet var vedtatt innført. Men vinduene ble skiftet etterpå. De er spesiallaget på trevarefabrikken på Øya og er i tråd med reglene som har bidratt til at den gamle trehusbebyggelsen fortsatt står.

FØLELSER

Til blomsterbutikken kommer kundene til alle anledninger i alle livets faser. Både i sorg og glede. De ber om oppsetninger og dekorasjoner, brudebuketter og kranser.

– En fantastisk jobb som byr på stor variasjon og mye følelser, mener Bjørg og Jeanette.

 

Tekst: Asbjørg Sande

Foto: Torild Wika