Vil ha fylket med på laget

Ordfører Jann-Arne Løvdahl presenterte Mjaavatn-prosjektet for Fylkestinget.

Mjaavatn-anlegget ved utløpet av Vefsna i Mosjøen. (Foto: Helgeland museum)

Vefsn-ordføreren er leder for styringsgruppa for Sjøgata vern og utvikling. Da Nordland fylkesting var samlet i Mosjøen i april 2017 presenterte han planene for utviklingen av det nye museet i Mosjøen. Av praktiske grunner administrerer Sjøgata vern og utvikling deler av prosjektet.

Etter at Vefsn kommune har avsatt penger til sin andel av kostnadene i budsjettet for 2017 og økonomiplanen for 2018 og 2019 er det sendt nye søknader om bevilgninger fra Kulturdepartementet og til Nordland fylkeskommune.  Vanlig finansieringsform for slike museumsanlegg er en tredeling mellom stat, fylke og kommune.

Hele anlegget er kostnadsberegnet til nesten 95 millioner kroner. Totalsummen inkluderer 25 prosent moms som blir refundert.

Mjaavatn-anlegget inngår i Helgeland Museums strategi for utvikling av regionale og nasjonale museumstilbud og skal være hovedbase for det museumsfaglige utvklingsarbeidet på Helgeland, senter for by- og bygningshistorie og motor i videreutvikling av Sjøgata verneområde og Mosjøen sentrum.

Mjaavatn-anlegget var opprinnelig et handelssted, men huset inntil nylig en trelastforretning. Området ligger nord i Sjøgata med utløpene av Vefsna og Skjerva i vest og nord.

Med utgangspunkt i et forarbeid av Vefsn Museum i samarbeid med arkitekt Dag Nilsen (NTNU) har Bergersen artikter AS og Multiconsult AS i Trondheim utarbeidet skisseprosjekt og hovedprosjekt.

 

 

 

 

Historisk hage ved Sjøgata 37

Hans Pedersen foran hagen i Sjøgata 37. (Foto: Asbjørg Sande)

Hagen bak Sjøgata 37 skal opparbeides  og etableres som en historisk hage.

Les mer...

 

 

Graver fram kunnskap om Sjøgata

Rønnaug Tuven og Hans Pedersen er i gang med dokumentasjonsarbeidet. (Foto: Asbjørg Sande)

Mange kan mye om Sjøgata. Målet er å samle kunnskapen og gjøre den kjent for enda flere.

Les mer...

 

Andre prosjekter

Les mer...