Klart for gjenåpning

Etter et knapt halvår med rydding og omorganisering er Alrunen Antikvariat klar for gjenåpning.

Dugnadsgjengen ønsker velkommen til nyåpning av Alrunen Antikvariat lørdag. Fra venstre Bent Atle Holand, Per Sjåvik, Øyvind Bådstø Bing, Rønnaug Tuven, Hans Pedersen, Per Smørvik og Kjell Øksendal. 

Kommende lørdag står ildsjelene som har møttes jevnlig til dugnad for bokskattene klare for å by dem fram for gamle og nye kunder. I Stallen bak Kulturverkstedet i sentrum av Mosjøen er det blitt lettere å orientere seg, enten en vet hva en leter etter eller leter etter noe en ikke helt vet hva er.

Vefsn museumslag tok ansvaret for å gjennomføre prosjektet på vegne av Kulturverkstedet og knyttet til seg en arbeidsvillig gjeng som har det til felles at de er opptatt av litteratur og historie. Enda flere har meldt seg som selgere. Alrunen vil i første omgang holde åpent hver lørdag mellom klokka 10 og 14, basert på frivillig innsats. Åpningtiden vil bli utvidet i forbindelse med arrangementer som for eksempel Galleria og Tiendebytte.

Godbiter

En del bøker er kastet, med tungt hjerte, bedyrer leder i museumslaget Hans Pedersen. Men det aller meste som nå ikke har fått plass i hyllene er foreløpig satt på lager.

– Vi har også hentet fram mange godbiter, både fra tidligere lager og fra gaver som var gitt i løpet av den seinere tida og som ingen har hatt kapasitet til å sortere før nå. Av gaver som er kommet i forbindelse med nyåpningen er for eksempel samtlige av Andreas Hauklands utgivelser.

Arven fra Døsen

Mye er gitt av privatpersoner som har ryddet hjemme eller i dødsbo, mens annet er kjøpt eller skaffet til veie av engasjerte drivere. Alrunen ble opprettet av bokhandler Hans Rue Døsen tidlig på 70-tallet og ble snart kjent blant spesielt interesserte langt utover Helgelands og til og med Norges grenser. I tillegg til lokalhistorie fra Nord-Norge var krigslitteratur og litteratur fra Nordkalotten inkludert  litteratur om og av samer, spesialitetene.

Etter at Døsen ble syk og døde og bokhandelen solgt, ble antikvariatet overtatt av Kulturverkstedet, der Brynhild Bing drev det også etter at hun gikk av som daglig leder. Hun ble etter hvert syk og måtte slutte.

Mangfold

Spesialitetene er som før. Fortsatt har lokal og regional historie en stor plass, der samtlige helgelandskommuner er representert. Det er også en god del interessant religiøs litteratur i samlingen, sier Pedersen. Innenfor skjønnlitteraturen er det både norske og utenlandske forfattere, og det finnes en god del barnebøker og lyrikk.

Klenodier

I antikvariatene er det ikke de eldste varene som selges billigst. Noen skikkelige klenodier, som for eksempel den originale «Far etter fedrane» av Reidar Svare er priset slik driverne mener denne boka fortjener. Den aller dyreste boka i samlingen er en sørsamisk gramatikk, på tysk, «Sprachlehre des Südlappischen nach der Mundart von Wefsen». Forfatter er Eliel Lagererantz og boka ble utgitt i 1923. Prisen er 2300 kroner.

Åpning

Åpningen lørdag vil bli markert med både snorklipping, kunstnerisk medvirkning og servering. Styreleder på Kulturverkstedet Anne Severinsen vil dra noen historiske linjer og binde arrangementet sammen. Det er åpent for alle interesserte.

Tekst og foto: Asbjørg Sande

20.6.17

Mobiliserer for Galleria

Galleria er viktig for Sjøgata og for Mosjøen, og nå mobiliserer lokalsamfunnet for kunstfestivalen. I fremste rekke festivalgründer Stig Ove Sivertsen, koordinator for nye eiere Hans Pedersen, prosjektkoordinator Heidi Eidet Eggen og teknisk ansvarlig Tor Forsmo. Tor har solid erfaring fra Galleria og mange andre arrangementer i Mosjøen fra sin tid som Generator-leder. (Foto: Asbjørg Sande)

Galleria kunstfestival er i endring, og nå mobiliserer lokalsamfunnet for å ta vare på dette særegne og folkekjære arrangement som har preget sommer-Mosjøen siden 2006. En rekke organisasjoner stiller seg bak et nytt ideelt aksjeselskap som skal utvikle Galleria videre.

I dag offentliggjør «nye Galleria» planer  for både årets arrangement fra 8.-15. juli, og arrangementene som skal følge i åra som kommer.

Redigert 5.5.17

 

Overtar på Kulturverkstedet

Heidi Ånes (51) blir daglig leder på Kulturverkstedet i Mosjøen. Hun starter i jobben i mai.

Heidi Ånes overtar som daglig leder ved Kulturverkstedet fra 1. mai. Her sammen med de fleste av de ansatte. Foran fra venstre Tanja Åkvik, bak henne Unn Blåfjell, Hedda Tsegmed, Forogh Reszaee, Synnøve Nilsen, Aud Nilsen, Olav Lorentzen og Telma Skogmo (foran). (Foto: Asbjørg Sande)

Les mer...

Ber om penger til Mjaavatn-anlegget

Det nye verkstedbygget er planlagt nord på tomta.

Prosjektgruppa for Sjøgata vern og utvikling har sendt ny søknad til Kulturdepartementet om penger til utviklingen av det nye museet i Mosjøen, Mjaavatn-anlegget. Det omfatter et nytt verkstedsbygg.

 

Les mer...

 

 

Optimisme etter første driftsår

Det første driftsåret for Sjøgata vern og utvikling preges av at det er tatt mange initiativ som først vil vise resultater i løpet av dette året. Men styringsgruppa er optimistisk, viser årsmeldingen for 2016.

 

I gang med ny regulering

Vefsn kommune er i gang med en  ny reguleringsplan for Sjøgata-området. Vedtaket om oppstart i planutvalget 31. januar var enstemmig.

 

Vefsn kommune lager ny regulerilngsplan for Sjøgata-området.

Hensikten med planarbeidet er å tydeliggjøre Sjøgatas verneverdi og status som kulturmiljø og gi kommunen bedre styringsdokumenter for saksbehandling i området.

Planen omfatter Sjøgata  fra Torolfsgate i sør, hele Sjøgata samt deler av Skjervgata. Planen dekker området mellom Jürgensensgate og Skjervgata fram til plassen foran kulturhuset, og er dermed utvidet noe i forhold til gjeldende reguleringsplan fra 1985 . Temaer som blir berørt er blant annet  eiendomsforhold i Nergato, omdisponering av næringsbygg til boliger, trafikk og parkering og muligheter for nybygg innenfor området.

Ida Marie T. Granmo er saksbehandler på vegne av Vefsn kommune.

På oppstartmøtet for planarbeidet var en rekke representanter for virksomheter og beboere til stede. Granmo karakteriserer møtet som godt, der det kom mange gode innspill på det framtidige arbeidet. Arbeidet er beregnet å ta om lag ett år.

Den gjeldende reguleringsplanen ble vedtatt i 1985.

Dokumentene til planutvalget og vedtaket fra behandlingen 31. januar ligger på Vefsn kommunes hjemmeside, saknummer 0014/17, Detaljregulering for Sjøgata.