Her kommer bestemorhagen

Et nytt, lite møtested er i ferd med å bli etablert i Sjøgataområdet.

Dugnadsgjengen står her på skillet mellom tomta til Sjøgata 37 og den nye bestemorhagen. Fra venstre eieren av nr. 37, Sigurd W. Clausen, Wibeke Johansen, Reidun Kismul og Åse Winther Neergaard. (Foto: Torild Wika)

– Vi gleder oss til at det skal bli en fin hage her, sier Wibeke Johansen, Åse Winther Neergaard og Reidun Kismul. De er på dugnad i den nye bestemorhagen.

Det er få private uteområder i Sjøgata-området. Derfor gleder de seg til å kunne bruke denne hagen sammen.

Bestemorhagen mellom Sjøgata 37 og Ola Oktober-brygga skal være åpen og tilgjengelig for alle.

Frivillige

I disse dager blir hagen sådd til og beplantet, og hagekrakker skal settes ut. 15 frivillige har allerede skrevet seg på dugnadslista, og flere er velkommen. De deltar i ferdiggjøringen av arbeidet og skal også skjøtte den historiske hagen i tida som kommer. Onsdag plukket Wibeke, Åse og Reidun småstein og rusk før de valset, sådde frø og gjødsel og raket forsiktig etterpå. Så kom regnet helt som bestilt.

Området ble utskilt fra den kommunale eiendommen Sjøgata 37 før eiendommen ble lagt ut for salg og solgt til Sigurd W. Clausen for et drøyt år siden. Nå inngår hagen i Sjøgata vern og utviklings planer for å oppruste offentlige og private utearealer ut fra historiske forutsetninger og ut fra dagens bruk av området. Sjøgatas Vel og Vefsn hagelag skal hjelpe til med å holde hagen i stand.

Mange bidragsytere

Arkitekt Dag Nilsen har laget planen for utformingen og Herbjørn Brubakk har utført grunnarbeidet. Vefsn kommune har vært behjelpelig med utstyr og skal også sørge for å klippe plenen. Vefsn museum har gitt benkene som skal plasseres mellom blomsterbedene. I løpet av uka skal Lundmo planteskole sørge for beplantningen.

Området vil bli inngjerdet og får to porter, en fra smuget mellom eiendommene 35 og 37 og en mot Nergato.

 

Tekst: Asbjørg Sande

Foto: Torild Wika

 

Stor aktivitet i Sjøgatas Vel

Sosiale arrangment, praktiske tiltak og saker som er viktig for videreutviklingen av Sjøgata-området har preget det siste året i Sjøgatas Vel. 

Dag Utnes. (Foto: Asbjørg Sande)
Les mer...

 

Klart for gjenåpning

Etter et knapt halvår med rydding og omorganisering er Alrunen Antikvariat klar for gjenåpning.

Dugnadsgjengen ønsker velkommen til nyåpning av Alrunen Antikvariat lørdag. Fra venstre Bent Atle Holand, Per Sjåvik, Øyvind Bådstø Bing, Rønnaug Tuven, Hans Pedersen, Per Smørvik og Kjell Øksendal. 
Les mer...

Mobiliserer for Galleria

Galleria er viktig for Sjøgata og for Mosjøen, og nå mobiliserer lokalsamfunnet for kunstfestivalen. I fremste rekke festivalgründer Stig Ove Sivertsen, koordinator for nye eiere Hans Pedersen, prosjektkoordinator Heidi Eidet Eggen og teknisk ansvarlig Tor Forsmo. Tor har solid erfaring fra Galleria og mange andre arrangementer i Mosjøen fra sin tid som Generator-leder. (Foto: Asbjørg Sande)

Galleria kunstfestival er i endring, og nå mobiliserer lokalsamfunnet for å ta vare på dette særegne og folkekjære arrangement som har preget sommer-Mosjøen siden 2006. En rekke organisasjoner stiller seg bak et nytt ideelt aksjeselskap som skal utvikle Galleria videre.

I dag offentliggjør «nye Galleria» planer  planer for både årets arrangement fra 8.-15. juli, og arrangementene som skal følge i åra som kommer.

Redigert 5.5.17

 

Overtar på Kulturverkstedet

Heidi Ånes (51) blir daglig leder på Kulturverkstedet i Mosjøen. Hun starter i jobben i mai.

Heidi Ånes overtar som daglig leder ved Kulturverkstedet fra 1. mai. Her sammen med de fleste av de ansatte. Foran fra venstre Tanja Åkvik, bak henne Unn Blåfjell, Hedda Tsegmed, Forogh Reszaee, Synnøve Nilsen, Aud Nilsen, Olav Lorentzen og Telma Skogmo (foran). (Foto: Asbjørg Sande)

Les mer...

Ber om penger til Mjaavatn-anlegget

Det nye verkstedbygget er planlagt nord på tomta.

Prosjektgruppa for Sjøgata vern og utvikling har sendt ny søknad til Kulturdepartementet om penger til utviklingen av det nye museet i Mosjøen, Mjaavatn-anlegget. Det omfatter et nytt verkstedsbygg.

 

Les mer...

 

 

Optimisme etter første driftsår

Det første driftsåret for Sjøgata vern og utvikling preges av at det er tatt mange initiativ som først vil vise resultater i løpet av dette året. Men styringsgruppa er optimistisk, viser årsmeldingen for 2016.

 

I gang med ny regulering

Vefsn kommune er i gang med en  ny reguleringsplan for Sjøgata-området. Vedtaket om oppstart i planutvalget 31. januar var enstemmig.

 

Vefsn kommune lager ny regulerilngsplan for Sjøgata-området.

Hensikten med planarbeidet er å tydeliggjøre Sjøgatas verneverdi og status som kulturmiljø og gi kommunen bedre styringsdokumenter for saksbehandling i området.

Planen omfatter Sjøgata  fra Torolfsgate i sør, hele Sjøgata samt deler av Skjervgata. Planen dekker området mellom Jürgensensgate og Skjervgata fram til plassen foran kulturhuset, og er dermed utvidet noe i forhold til gjeldende reguleringsplan fra 1985 . Temaer som blir berørt er blant annet  eiendomsforhold i Nergato, omdisponering av næringsbygg til boliger, trafikk og parkering og muligheter for nybygg innenfor området.

Ida Marie T. Granmo er saksbehandler på vegne av Vefsn kommune.

På oppstartmøtet for planarbeidet var en rekke representanter for virksomheter og beboere til stede. Granmo karakteriserer møtet som godt, der det kom mange gode innspill på det framtidige arbeidet. Arbeidet er beregnet å ta om lag ett år.

Den gjeldende reguleringsplanen ble vedtatt i 1985.

Dokumentene til planutvalget og vedtaket fra behandlingen 31. januar ligger på Vefsn kommunes hjemmeside, saknummer 0014/17, Detaljregulering for Sjøgata.