SPESIALOMRÅDE

I gang med ny regulering

Vefsn kommune er i gang med en  ny reguleringsplan for Sjøgata-området. Vedtaket om oppstart i planutvalget 31. januar 2017  var enstemmig.

Vefsn kommune lager ny regulerilngsplan for Sjøgata-området.

Hensikten med planarbeidet er å tydeliggjøre Sjøgatas verneverdi og status som kulturmiljø og gi kommunen bedre styringsdokumenter for saksbehandling i området.

Les mer...

 

Vernet som spesialområde

Gjeldende reguleringsplan for Sjøgata ble vedtatt i 1985. Området ble vernet som spesialområde.

Området som omfattes av gjeldende reguleringsplan for Sjøgata.

Se hele planen på Vefsn kommunes hjemmesider.

Les mer...