STYRINGSDOKUMENTER

Stor frivillig aktivitet

Her klipper tidligere daglig leder ved Kulturverkstedet Brynhild Bådstø Bing over bandet som markerer at Alrunen antikvariat er gjenåpnet. Hun får hjelp av sønnen Øyvind Bådstø Bing, en av de frivillige medarbeiderne. (Foto: Bjørnar Pedersen)

I andre prosjektår for Sjøgata vern og utvikling er mange delprosjekt kommet i gang. Prosjektleder Hans Pedersen er mest fornøyd med nettstedet www.sjogata.no og reetableringen av Alrunen antikvariat.

Det går fram av en statusrapport som er lagt fram for styringsgruppen.

Vefsn Museums- og Historielag har engasjert ei stor gruppe frivillige som deltar i driften av antikvariatet. Fast åpningstid er hver lørdag. Med hjelp fra NAV er en medarbeider nå i gang med digital registrering av samlingen, og det er også innkjøpt et digitalt registreringsprogram med opplegg for nettbutikk.

Pedersen er mindre fornøyd med at det har tatt lang tid med å få etablert den historiske hagen ved Sjøgata 37. Han peker imidlertid på at den vil bli et viktig nytt innslag i Sjøgata-området i løpet av forsommeren i år.

I 2018 vil det hovedsakelig være videreføring av etablerte tiltak som står på programmet.

Vefsn kommune vil ha større trykk på arbeidet med ny reguleringsplan for Sjøgata-området i år.

Det betyr større innsats også fra Sjøgata vern og utvikling på dette feltet.

Trolig kommer det også i år nye tiltak. I fjor bidro SVU seg for eksempel i å få appen med barnes reiseguider Bædi og Børdi i gang og deltok også aktivt for å realisere kunstfestivalen Galleria.

– Med den etablerte aktiviteten er det grunnlag for å søke eksterne midler i løpet av 2018 – som forhåpentligvis vil gi grunnlag for økt aktivitet i 2019, sier Hans Pedersen.

– Det er også svært gledelig at Helgeland Sparebank, Sjøgatas vel  og Vefsn museums- og historielag gir genereøse bidrag til opprusting av Kulturverkstedet i Mosjøen.

De frivillige, som Rønnaug Tuven, har gjort en stor ryddeinnsats på Alrunen og antikvariatet drives også på frivillig basis. (Foto: Asbjørg Sande)

 

Optimisme etter første driftsår

Det første driftsåret for Sjøgata vern og utvikling preges av at det er tatt mange initiativ som først vil vise resultater i løpet av dette året. Men styringsgruppa er optimistisk, viser årsmeldingen for 2016.

 

Inititativ til nytt Sjøgata-prosjekt

Et nytt initiativ til en ny giv for Sjøgata ble tatt av Vefsn museums- og lokalhistorielag og Sjøgatas vel i 2015. Velforeningen og lokalhistorielaget søkte om finansiering av et nytt og vidtfavnende Sjøgata-prosjekt i 2015. Helgeland sparebank/Helgelandsstiftelsen ga først tilsagn om et bidrag på 250.000 kroner i fem år. Vefsn kommune og Helgeland museum fulgte opp med vedtak om tilsvarende bidrag.

 

Sjøgataområdet – veien videre

Brygger i Sjøgata sett fra vestsida av Vefsna. (Foto: Helgeland Arbeiderblad)

Historikk og momenter til en strategi

Arbeidet for vern av Sjøgata-området tok til i 1969/70 som en reaksjon på et reguleringsfor­slag som foreslo å rive en stor del av bebyggelsen til fordel for en parkeringsplass midt i om­rådet. Det ga støtet til etableringen av Sjøgatas Vel som (anført av Randi Baadstø og Kjell Jacobsen) mobiliserte lokale og sen­trale verne- og miljøinteresser.

Les mer...